LJUBEŠĆICA U SRCU 2015: Pokazna vježba DVD-a Ljubešćica

3 Kolovoz 2015

Po prvi puta iz novog Protupožarnog centra na intervenciju izašla su sva tri vozila DVD-a Ljubešćica. Srećom radilo se samo o taktičkoj pokaznoj vježbi gašenja požara otvorenog prostora. Članovi DVD-a Ljubešćica simulirali su odlazak na intervenciju i gašenje pjenom i vodom, a pomoću novonabavljene vatrogasne cisterne demonstrirali su i relejnu dobavu vode sa hidranta do navalnog vozila.