Preventiva


Kako se ponašati za vrijeme požara? 

SAVJETI:

plinske instalacije moraju postavljati isključivo za to ovlašteni instalateri i monteri, u podrumske prostorije, stubišta i slične zatvorene prostore nikada ne postavljajte spremnike za tekući plin, odmah po puštanju plinske instalacije u pogon obavezno testirajte sve spojeve na curenje pomoću spreja ili sapunice
 ne upotrebljavajte svijeće u potkrovlju, podrumu ili staji, u slučaju nestanka električne struje koristite baterijsku lampu ili svjetiljke sa zatvorenim plamenom
 upotrebljavajte elektične uređaje koji imaju važeći certifikat te ih nikada ne popravljajte sami
 šibice i upaljače držite na djeci nedostupnom mjestu